Uratarinat

”Medimatkoilla seniorituki toimii ja työnkuvan sekä työvuorojen sopiminen on joustavaa”

Mikael, lääketieteen opiskelija 6. vsk

Lääketieteen opiskelija Mikael on työskennellyt Medimatkoilla eri toimipisteissä ympäri Suomea. Työ Medimatkoilla on mahdollistanut päivystystyökokemuksen kerryttämisen jo uran alkuvaiheessa. 

Parasta omassa työssä on ollut mahdollisuus kerryttää kliinisiä taitoja kokeneiden kollegoiden rinnalla. Mikael suosittelee Medimatkoja erityisesti 6. vuosikurssin kandidaateille, jotka haluavat tehdä harjoittelujaksot mielenkiintoisissa työpisteissä. 

Monipuoliset työtehtävät lääketieteen kandidaateille – myös kliiniset harjoittelujaksot järjestyvät joustavasti

Mikael on tehnyt Medimatkoilla runsaasti töitä eri toimipisteissä ympäri Suomea, muun muassa AKU- ja YLE-päivystyksiä KOKS:ssa eli Kymenlaakson keskussairaalassa. 

– Tein Medimatkoilla ensimmäisen päivystyksen KOKS:ssa vuonna 2021 ja sain tällöin jo hyvän vaikutelman yhtiöstä. Tämän jälkeen olen jatkanut töitä erilaisissa toimipisteissä ympäri Suomea, Mikael kertoo. 

Medimatkoilla myös kliiniset harjoittelujaksot ovat järjestyneet erilaisiin työpisteisiin kuten alue- ja keskussairaaloihin sekä terveyskeskuksiin. Syksyllä 2022 Mikael suoritti Medimatkoilla sisätautisen harjoittelujakson Etelä-Karjalan keskussairaalassa F1-osastolla yhdessä kollegan kanssa. 

– Meillä oli erittäin hyvä seniorituki koko harjoittelujakson ajan ja pääsimme myös osallistumaan viikoittaisille aamuluennoille. Lappeenrannassa autoimme myös ajoittain K4-osaston kiertoa, hän kertoo.

Medimatkat tarjoavat hyvän ja monipuolisen mahdollisuuden kartuttaa omia kliinisiä taitojaan erilaisissa toimipisteissä eri terveydenhuollon ammattihenkilöiden kanssa. Medimatkat on hyvä vaihtoehto etenkin 6. vsk kandidaateille, jotka suunnittelevat tekevänsä viimeisen lukuvuoden harjoittelujaksoja eri puolella Suomea.

- Mikael, lääketieteen opiskelija 6. vsk

Lääkärijohtoinen yritys kiinnitti huomion ja ensimmäiset työvuorot sovittiin nopeasti

Mikael päätyi hakemaan töihin Medimatkoille ennen kaikkea laaja-alaisten päivystystyömahdollisuuksien vuoksi. 

– Hain Medimatkoille töihin jo 4. vuosikurssin lääketieteen kandidaattina, jotta voisin kerryttää runsaasti päivystystyökokemusta jo ennen valmistumista. Tärkeätä oli saada kokemusta erikoissairaanhoidon ja myös yleislääketieteen puolelta, hän sanoo.  

Mikael kartoitti eri vaihtoehtoja olemalla suoraan yhteydessä rekrytointitiimiin. Medimatkat erottui muista alan toimijoista erityisesti hyvän ja nopean yhteistyökykynsä vuoksi. 

– Lisäksi pidän erittäin tärkeänä, että Medimatkat on lääkärijohtoinen terveyspalveluita tuottava yritys. Täällä ymmärretään myös lääkärin näkökulmasta työn haastavuus ja vaativuus, hän pohtii. 

Hakuprosessi oli kokonaisuudessaan todella ketterä ja ensimmäiset työvuorot Medimatkoille sovittiin nopeasti. 

– Niin työjaksot kuin asumiskuviot järjestyivät nopeasti. Olen ollut erittäin tyytyväinen siihen, että työvuorot on saatu joustavasti aina myös tapauskohtaisesti sovittua, Mikael kiittelee. 

Voin lämpimästi suositella Medimatkoja kollegoille, jotka ovat kiinnostuneet monipuolisesta lääkärin työstä. Päivystystöitä on tarjolla runsaasti erilaisissa toimipisteissä ympäri Suomea. Lisäksi työnkuvan ja työvuorojen sopiminen on joustavaa.
- Mikael, lääketieteen opiskelija 6. vsk

Päivystystyössä sujuvan yhteistyön merkitys korostuu – Medimatkoilla konsultaatiokynnys on matala

Medimatkoilla työilmapiiri kollegoiden, HR-puolen sekä hallinnon kanssa on ollut Mikaelin mielestä erittäin sujuvaa. Päivystystyövuoroissa muiden kokeneempien kollegoiden kanssa on aina saanut apua ja työt ovat sujuneet tehokkaasti.

– Parasta omassa työssä on mahdollisuus kehittyä päivittäin ja oppia uutta. Haastavinta on etenkin päivystystyön luonne, joka on ajoittain stabiilin labiili. Välillä on erittäin haastavia työvuoroja ja toisinaan työvuorot ovat matalatempoisempia, hän kuvailee.

Koska päivystysvuorojen aikana haastavia tilanteita tulee vääjäämättä vastaan, on hyvä seniorituki äärimmäisen tärkeää.

– Haastavissa tilanteissa on ollut todella hyvä, että vieressä on kokeneempi kollega samassa vuorossa mukana. Apu on aina ollut lähellä ja konsultaatiokynnys ollut erittäin matala päivystävien kollegoiden kesken päivystyspisteestä riippumatta, Mikael kiittelee.

Vaikka Medimatkoilla koulutuksia järjestetään säännöllisesti, hän toivoo, että tulevaisuudessa koulutukseen panostetaan entistä enemmän.

– Koulutuksen merkitys korostuu etenkin nuoremmilla kollegoilla, joilla ei ole välttämättä vielä hirveästi karttunut työkokemusta, hän sanoo.

Anestesiologia ja tehohoito kiinnostavat erikoisalana

Parhaillaan Mikael tekee kirurgista harjoittelujaksoa ortopedisellä kuntoutusosastolla Katriinan sairaalassa Vantaalla. Lisäksi hän on jatkanut päivystystyössä Medimatkoilla eri toimipisteissä erikoissairaanhoidossa ja yleislääketieteen puolella ympäri Suomea. 

– Ennen valmistumista olen nyt ehtinyt tekemään muutaman vuoden päivystystyötä ja suorittamaan 6 kk anestesialla alue- ja keskussairaalatasoisissa yksiköissä. Valmistumisen jälkeen olen suunnitellut lähteväni suorittamaan TK-palvelut ja mahdollisesti tulevaisuudessa erikoistumaan anestesiologiaan ja tehohoitoon, hän kertoo. 

Mikaelille työskentely Medimatkoilla on kokonaisuudessaan ollut hyvä kokemus.

– Medimatkat ovat mahdollistaneet päivystystyökokemuksen saamisen jo uran alkuvaiheessa. Myös erilaiset kliiniset harjoittelujaksot ovat onnistuneet moitteettomasti järjestää erilaisiin työpisteisiin. Voin lämpimästi suositella Medimatkoja niille 6. vsk kandidaateille, jotka haluavat tehdä harjoittelujaksot mielenkiintoisissa työpisteissä, hän summaa. 


Kiinnostuitko työskentelystä Medimatkoilla?

Jos olet kandi tai vastavalmistunut lääkäri, niin tule meille töihin. Saat hyvän palkan, kehityt seniorituen ansiosta nopeasti ja työtahti rytmitetään toivomustesi ja osaamisesi mukaan.

Lue lisää kandin urapolusta ja tutustu avoimiin työpaikkoihin.